கண்ணாலே காதல் கவிதை சொன்னாலே எனக்காக

பாடல் : கண்ணாலே காதல் கவிதை
திரைப்படம் : ஆத்மா
பாடகர்கள் : கே.ஜே.யேசுதாஸ், S.ஜானகி
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர் : வாலிஆண் : கண்ணாலே காதல் கவிதை
சொன்னாலே எனக்காக

பெண் : கண்ணாளன் ஆசை மனதை
தந்தானே அதற்காக

ஆண் : கல்லூரி வந்து போகும் வானவில் நீ தான்
அழகே நீ எங்கே என் பார்வை அங்கே

பெண் : கண்ணாளன் ஆசை மனதை
தந்தானே அதற்காக

ஆண் : கண்ணாலே காதல் கவிதை
சொன்னாலே எனக்காக

(இசை) சரணம் - 1

பெண் : கடற்கரை தனில் நீயும் நானும்
உலவும் பொழுது

ஆண் : பறவையை போல் கானம் பாடி
பறக்கும் மனது

பெண் : இங்கு பாய்வது புது வெள்ளமே
இணை சேர்ந்தது இரு உள்ளமே

ஆண் : குளிர் வாடை தான் செந்தளிரிலே
இந்த வாலிபம் தன துணையிலே

பெண் : இளம் மேனி உன் வசமோ

ஆண் : கண்ணாலே காதல் கவிதை
சொன்னாலே எனக்காக

பெண் : கண்ணாளன் ஆசை மனதை
தந்தானே அதற்காக

(இசை) சரணம் - 2

பெண் : உனக்கென மணி வாசல் போலே
மனதை திறந்தேன்

ஆண் : மனதுக்குள் ஒரு ஊஞ்சல் ஆடி
உலகை மறந்தேன்

பெண் : வலையோசைகள் உன் வரவை கண்டு
இசை கூட்டிடும் என் தலைவன் என்று

ஆண் : நெடுங்காலங்கள் நம் உறவை கண்டு
நம்மை வாழ்த்திட நல் இதயம் உண்டு

பெண் : இன்ப ஊர்வலம் இதுவோ ?

ஆண் : கண்ணாலே காதல் கவிதை
சொன்னாலே எனக்காக

பெண் : கண்ணாளன் ஆசை மனதை
தந்தானே அதற்காக

ஆண் : கல்லூரி வந்து போகும் வானவில் நீ தான்
அழகே நீ எங்கே என் பார்வை அங்கே

பெண் : கண்ணாளன் ஆசை மனதை
தந்தானே அதற்காக

ஆண் : கண்ணாலே காதல் கவிதை
சொன்னாலே எனக்காக

0 comments: